-->

Wystawa „Zbrodnia Lubińska 1982. Śmierć w rocznicę Sierpnia”

 • Oddział ZOMO, Warszawa, 1982 r. Fot. Archiwum Historyczne Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”
  Oddział ZOMO, Warszawa, 1982 r. Fot. Archiwum Historyczne Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”
 • Oddział ZOMO, Poznań, 1984 r. Fot. Archiwum Historyczne Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”
  Oddział ZOMO, Poznań, 1984 r. Fot. Archiwum Historyczne Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”
 • „Grupa rajdująca” MO w Lubinie, 31.08.1982 r. Fot. Krzysztof Raczkowiak
  „Grupa rajdująca” MO w Lubinie, 31.08.1982 r. Fot. Krzysztof Raczkowiak
 • „Grupa rajdująca” MO w Lubinie, 31.08.1982 r. Fot. Krzysztof Raczkowiak
  „Grupa rajdująca” MO w Lubinie, 31.08.1982 r. Fot. Krzysztof Raczkowiak

Zbrodnicze ZOMO

Stan wojenny oznaczał militaryzację wszystkich obszarów życia społeczno-politycznego, a jego powodzenie oparte było na zaangażowaniu tysięcy żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego. Jednak główną siłę, którą komunistyczny reżim bezpośrednio wykorzystywał do tłumienia protestów społecznych, stanowiły Zmotoryzowane Odwody Milicji Obywatelskiej (ZOMO). W 1982 r. formacja ta liczyła około 10 tys. funkcjonariuszy, zarówno zawodowych, jak i poborowych, wyposażonych m.in. w pałki, kaski i tarcze ochronne, armatki wodne, transportery opancerzone, wyrzutniki granatów chemicznych oraz broń palną wykorzystującą pociski gumowe i ostrą amunicję. „Zomowcy”, nazywani „bijącym sercem partii”, znani byli z brutalności i bezwzględności.

W okresach nasilenia solidarnościowych manifestacji i wzrostu ich liczebności działania ZOMO, tak jak w Lubinie 31 sierpnia 1982 r., były wspierane przez inne formacje milicyjne: Nieetatowe Oddziały Milicji Obywatelskiej (NOMO), Rezerwowe Oddziały Milicji Obywatelskiej (ROMO, formowane z rezerwistów LWP, WOP i jednostek wojskowych MSW), Ochotnicze Rezerwy Milicji Obywatelskiej (ORMO), a także przez „zwykłych” funkcjonariuszy MO. Dlatego całą strukturę Milicji Obywatelskiej należy zaliczyć do machiny aparatu represji, jaką w dekadzie lat 80. stanowiło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych kierowane przez gen. Czesława Kiszczaka.

Up / do góry