-->

Wystawa „Zbrodnia Lubińska 1982. Śmierć w rocznicę Sierpnia”

 • Działacze NSZZ „S” z Dolnego Śląska internowani w Nysie, 1982 r. Fot. Archiwum Historyczne Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”
  Działacze NSZZ „S” z Dolnego Śląska internowani w Nysie, 1982 r. Fot. Archiwum Historyczne Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”
 • Stan wojenny, Głogów. Fot. Archiwum Historyczne Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”
  Stan wojenny, Głogów. Fot. Archiwum Historyczne Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”
 • Znaczki poczty internowanych w Nysie. Fot. Archiwum Historyczne Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”
  Znaczki poczty internowanych w Nysie. Fot. Archiwum Historyczne Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”
 • Lista działaczy NSZZ „S” internowanych w Nysie. Fot. Archiwum Historyczne Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”
  Lista działaczy NSZZ „S” internowanych w Nysie. Fot. Archiwum Historyczne Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”
 • Stanisław Orzech, działacz NSZZ „S” z Głogowa, internowany w ośrodku w Nysie. . Fot. Archiwum Historyczne Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”
  Stanisław Orzech, działacz NSZZ „S” z Głogowa, internowany w ośrodku w Nysie. . Fot. Archiwum Historyczne Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”
 • Poczta internowanych w Nysie. Fot. Archiwum Historyczne Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”
  Poczta internowanych w Nysie. Fot. Archiwum Historyczne Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

Stan wojenny w Zagłębiu Miedziowym

„Solidarność” stawiła opór. W największych zakładach pracy, jak stocznie i kopalnie, zorganizowano strajki okupacyjne, które zostały brutalnie spacyfikowane przez milicję i wojsko. Działacze, którzy nie zostali internowani, ukrywali się. Z podziemia organizowali niepodległościowe manifestacje, wspierali rodziny więźniów politycznych, wydawali solidarnościowe biuletyny i ulotki.

Podobnie było w Zagłębiu Miedziowym. Już 14 grudnia 1981 r. w proteście przeciw wprowadzeniu stanu wojennego wybuchły strajki w Hucie „Głogów” i we wszystkich 4 kopalniach należących do Kombinatu Górniczo-Hutniczego Miedzi z Lubina. Łącznie strajkowało kilkanaście tysięcy osób. Po kilku dniach protesty zostały stłumione. Do najbardziej brutalnych interwencji ZOMO doszło w Zakładach Naprawczych Maszyn Górniczych „Zanam” w Lubinie i Zakładach Górniczych „Rudna” w Polkowicach.

W pierwszych dniach stanu wojennego w województwie legnickim Służba Bezpieczeństwa zatrzymała 43 osoby. 14 członków „Solidarności” zostało internowanych w ośrodkach w Głogowie, Grodkowie, Nysie i Strzelcach Opolskich i Gołdapi (kobiety). Ze 129 osobami przeprowadzono „rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze”.

Pomimo tego już grudniu 1981 r. na terenie Zagłębia Miedziowego powstały podziemne struktury oporu społecznego. W maju 1982 r. zawiązał się Międzyzakładowy Komitet Koordynacyjny NSZZ „Solidarność” Województwa Legnickiego. MKK współpracował z Regionalnym Komitetem Strajkowym NSZZ „S” Dolny Śląsk i ogólnopolską Tymczasową Komisją Koordynacyjną NSZZ „S”. Komitet wydawał pismo „Solidarność Zagłębia Miedziowego. Biuletyn stanu wojny”.

Up / do góry