-->

Wystawa „Zbrodnia Lubińska 1982. Śmierć w rocznicę Sierpnia”

 • Sztandar Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”. Fot. Wojciech Obremski
  Sztandar Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”. Fot. Wojciech Obremski
 • Obchody święta niepodległości, Legnica, listopad 1980 r. Fot. Wojciech Obremski
  Obchody święta niepodległości, Legnica, listopad 1980 r. Fot. Wojciech Obremski
 • I Walny Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” Województwa Legnickiego, 1980 r. Fot. Archiwum Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”
  I Walny Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” Województwa Legnickiego, 1980 r. Fot. Archiwum Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”
 • Abp Henryk Gulbinowicz, metropolita wrocławski, wśród członków NSZZ „S” Zagłębia Miedziowego. Fot. Archiwum Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”
  Abp Henryk Gulbinowicz, metropolita wrocławski, wśród członków NSZZ „S” Zagłębia Miedziowego. Fot. Archiwum Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”
 • Msza św. w intencji Jana Pawła II po zamachu na jego życie, Legnica, 1981 r. Fot. Archiwum Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”
  Msza św. w intencji Jana Pawła II po zamachu na jego życie, Legnica, 1981 r. Fot. Archiwum Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”
 • Biuletyn NSZZ „S” Zagłębia Miedziowego. Fot. Archiwum Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”
  Biuletyn NSZZ „S” Zagłębia Miedziowego. Fot. Archiwum Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”
 • Biuletyn NSZZ „S” kopalni „Lubin”. Fot. Archiwum Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”
  Biuletyn NSZZ „S” kopalni „Lubin”. Fot. Archiwum Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”

NSZZ „Solidarność” Zagłębia Miedziowego

Siłą „Solidarności” była obecność w praktycznie wszystkich zakładach pracy. Jedne z najsilniejszych struktur Związku powstały na Dolnym Śląsku, w tym na obszarze Zagłębia Miedziowego – dużego ośrodka przemysłu górniczego i hutniczego rozwijającego się po odkryciu w 1957 r. złóż rud miedzi. Od 1975 r. Zagłębie znajdowało się w obszarze administracyjnym województwa legnickiego.

W 1980 r. struktury zakładowe i koordynacyjne „Solidarności” powstały m.in. w Legnicy, Lubinie, Głogowie i Polkowicach. Opór społeczny prowadzony był tu niemal pod samym bokiem sowieckich garnizonów. W stolicy Zagłębia Miedziowego, oddalonej od Lubina o 20 kilometrów Legnicy, stacjonowały wojska i Dowództwo Północnej Grupy Wojsk Armii Czerwonej.

W 1981 r. struktury związkowe Zagłębia Miedziowego weszły w skład Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”. Na terenie województwa legnickiego powstała Delegatura Wojewódzka NSZZ „Solidarność” w Legnicy, a w 1990 r. Region Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”.

Up / do góry