-->

Wystawa „Zbrodnia Lubińska 1982. Śmierć w rocznicę Sierpnia”

 • Strajk w Stoczni Gdańskiej, sierpień 1980 r. Fot. Wojciech Milewski
  Strajk w Stoczni Gdańskiej, sierpień 1980 r. Fot. Wojciech Milewski
 • Strajk w Stoczni Gdańskiej, sierpień 1980 r. Fot. Wojciech Milewski
  Strajk w Stoczni Gdańskiej, sierpień 1980 r. Fot. Wojciech Milewski
 • Strajk w PKS Legnica, sierpień 1980 r. Fot. Archiwum Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”
  Strajk w PKS Legnica, sierpień 1980 r. Fot. Archiwum Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”
 • Strajk w Stoczni Gdańskiej, sierpień 1980 r. Fot. Wojciech Milewski
  Strajk w Stoczni Gdańskiej, sierpień 1980 r. Fot. Wojciech Milewski
 • Treść Porozumienia Gdańskiego z 31.08.1980 r. Fot. Archiwum Historyczne Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”
  Treść Porozumienia Gdańskiego z 31.08.1980 r. Fot. Archiwum Historyczne Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

Sierpień 1980 i powstanie NSZZ „Solidarność”

Polacy nigdy nie zaakceptowali reżimu komunistycznego narzuconego siłą po II wojnie światowej przez sowieckiego okupanta. Co kilka, kilkanaście lat wybuchały masowe protesty społeczne. Kolejna fala oporu przyszła w lipcu i sierpniu 1980 roku. W Stoczni Gdańskiej im. Lenina zawiązał się Międzyzakładowy Komitet Strajkowy, który sformułował listę 21 postulatów. Pierwszym i najważniejszym żądaniem było powstanie niezależnych od władz wolnych związków zawodowych. W całym kraju wybuchły strajki solidarnościowe. Protest osiągnął niespotykaną wcześniej w PRL skalę.

Na Dolnym Śląsku, który stał się trzecim po Trójmieście i Szczecinie ośrodkiem strajkowym w kraju, protestowali m.in. pracownicy z kopalni „Lubin”, „Polkowice”, „Rudna” i „Sieroszowice” w Zagłębiu Miedziowym. Strajkowała większość przedsiębiorstw w Legnicy, m.in. PKS i „Legmet”, oraz w pozostałych miejscowościach Zagłębia. Strajkujący wysłali swoich delegatów do Międzyzakładowych Komitetów Strajków w Gdańsku i Wrocławiu.

31 sierpnia 1980 r. komisja rządowa podpisała z MKS w Stoczni Gdańskiej porozumienie, nazywane Porozumieniem Gdańskim lub Porozumieniem Sierpniowym. Był to historyczny moment, decydujący o przyszłości komunizmu w Polsce i całej Europie Środkowo-Wschodniej. W efekcie porozumienia powstał Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, liczący wkrótce blisko 10 milionów członków. Była to pierwsza w całym bloku sowieckim po II wojnie światowej organizacja społeczna niezależna od władz komunistycznych, która niosła nadzieję na odzyskanie wolności, niepodległości i demokracji.

Up / do góry